Reglement Goodies en Fun

Reglement Goodies & Fun MEDIAHUIS nv

Katwilgweg 2 – 2050 Antwerpen – contacteer ons via ons contactformulier

BTW BE 0439.849.666

1. MEDIAHUIS organiseert het incentiveprogramma Goodies & Fun waarbij gebruikers met de status blogger of ambassador op Evenaar.tv punten kunnen verzamelen, en die punten op voorwaarde van beschikbaarheid en na screening door de community manager, kunnen inruilen tegen bepaalde incentives.

2. Deelname aan Goodies & Fun veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement door de deelnemer. De beslissingen van MEDIAHUIS – over het incentiveprogramma, over de deelname, over de toekenning van de incentives, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien – zijn bindend.

3. Enkel gebruikers met de status wanderer, blogger of ambassador kunnen deelnemen aan Goodies & Fun.

4. Voormelde gebruikers kunnen punten verzamelen door reisverhalen te publiceren (na goedkeuring door community manager), reacties op verhalen te plaatsen, upvotes te ontvangen,…. Mediahuis behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing het puntensysteem te wijzigen of te beëindigen.

5. Het aantal incentives dat beschikbaar is voor een bepaald aantal punten is beperkt in aantal. Het toekennen van de incentive gebeurt na screening door de community manager en op basis van het principe ‘first in first serve’.

6. Indien punten op een oneerlijke, onrechtmatige of onsportieve manier verkregen werden, kan de community manager beslissen om de incentive niet toe te kennen of terug te vorderen.

7. De verzamelde punten blijven geldig gedurende het lopende kalenderjaar en moeten ingeruild worden uiterlijk vóór afloop van het lopende kalenderjaar (bij het verstrijken van voormelde termijn, zullen de verzamelde punten vervallen).

8. Mediahuis kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in het reglement Goodies & Fun.

9. Mediahuis behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing het incentiveprogramma Goodies & Fun te wijzigen of te beëindigen.

10. De incentives worden ofwel aan de deelnemers bezorgd per post of koerier ofwel dienen ze persoonlijk te worden afgehaald tijdens de kantooruren bij MEDIAHUIS in 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2. De deelnemers worden hierover persoonlijk verwittigd.

11. Indien de incentives aan de deelnemers worden bezorgd, kan er buiten de wil van MEDIAHUIS om een zekere vertraging oplopen. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de deelnemers hiervan op de hoogte gesteld.

12. MEDIAHUIS is niet verantwoordelijk voor verlies van de incentive tijdens transport of verzending.

13. Indien deelnemers de incentives persoonlijk komen ophalen, dan blijven deze incentives twee maanden ter beschikking van de deelnemers vanaf de datum dat de deelnemer persoonlijk werd verwittigd. Bij niet afhaling binnen deze gestelde termijn vervallen zijn rechten op de desbetreffende incentive.

14. Vanaf het moment dat de gebruiker die een bepaalde incentive ontvangt persoonlijk werd verwittigd en de verzending desgevallend is gebeurd, ziet MEDIAHUIS af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de incentive, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.

15. MEDIAHUIS kent de incentives toe in de staat waarin ze zich bevinden. MEDIAHUIS kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele beschadigingen.

16. De verwerking van de gegevens die worden meegedeeld door de gebruiker is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. De gebruiker heeft, zoals bepaald in deze wet, via privacy@mediahuis.be recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van zijn gegevens.

17. MEDIAHUIS mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van Goodies & Fun en de uitreiking van de incentives.

18. De persoonsgegevens die de deelnemer aan Mediahuis meedeelt, worden opgenomen in bestanden van MEDIAHUIS en worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer, direct marketing, direct marketing voor derden, marktonderzoek en ter preventie van fraude en inbreuken.

19. De volledige privacy-policy zoals toegepast door MEDIAHUIS staat op http://mediahuis.be/privacy-policy.

20. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

21. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIAHUIS. MEDIAHUIS is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen.

22. De incentives zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden, zijn niet om te zetten in valuta en kunnen niet worden omgeruild.

23. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan MEDIAHUIS, ter attentie van Topclass – Evenaar.tv, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

Deel jouw reisverhaal op Evenaar.tv

Maakte jij onlangs de reis van je leven en wil je er graag over vertellen? Of ontdekte je een verborgen parel vlakbij die je graag met anderen wilt delen? Schrijf je dan in voor de Evenaar community, pen je verhaal neer en inspireer andere leden. Wie weet vind je hier zelfs wel jouw toekomstige reisbestemming?

 

registreer nu

Blijf op de hoogte

Wil je één keer per week een update van de meest interessante reisverhalen ontvangen? Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief.
  • Ja ik ben akkoord met de geldende voorwaarden van het privacy-beleid

Kanalen

kanaal 51

kanaal 13

kanaal 90 & 340

kanaal 39

Orange

We willen je gebruikservaring verbeteren met cookies. Zo
Zie je o.a. relevante advertenties in de plaats van willekeurige. Je leest er meer over in ons cookiebeleid

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.